Anketa za Idrijo v okviru projekta City Centre Doctor

Občina Idrija je objavila raziskavo o dojemanju njihovih mestnih
središč med obiskovalci in prebivalci mesta, ki jo opravlja v okviru
projekta City Centre Doctor, ki je podprt s strani programa URBACT III,
transnacionalnega programa Evropske unije za spodbujanje celostnega trajnostnega razvoja mest.

Spletno anketo najdete na povezavi https://www.1ka.si/a/103067.

Več informacij: urbact.eu