ArtsLink: Finančna podpora neodvisnim projektom

Domača stran
Datum objave na razpisi.info 10. 10. 2016
Rok prijave 05. 12. 2016
Podpora
je namenjena projektom, ki jih umetniki ali managerji iz srednje in
vzhodne Evrope, Rusije in Centralne Azije in Kavkaza realizirajo v ZDA,
in sicer v sodelovanju z vnaprej izbrano neprofitno umetnostno
organizacijo iz ZDA.

Razpis za leto 2017 je odprt za umetnike vseh umetniških zvrsti
(uprizoritvene in vizualne umetnosti, literatura, oblikovanje, medijske
umetnosti) in za kulturne managerje, ki delujejo na teh področjih v
okviru nevladnih, neprofitnih organizacij in javnih ustanov.

Finančna podpora programa ArtsLink za posamezen projekt lahko znaša do
5.000 USD in se nakaže organizaciji v ZDA, s katero bo prijavitelj
projekt izpeljal.

Vir informacije je SCCA–Ljubljana, ki je tudi nacionalni koordinator mednarodnega programa ArtsLink.