Boste uporabnik davčnih blagajn? Ne pozabite na pooblaščanje

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 3. 11. 2015, http://www.findinfo.si/

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec
potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015
dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne
uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega
digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis
ali ponudnika davčne blagajne).

Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot
uporabniki portala eDavki, naj za pridobitev namenskega digitalnega
potrdila čim prej pooblastijo drugo osebo, morda računovodski servis ali
ponudnika davčne blagajne. Postopek je preprost. Na spletnih straneh
eDavki ali Finančne uprave RS naj natisnejo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga izpolnijo (določijo pooblaščenca) in ga pošljejo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Seznam finančnih uradov
s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani Finančne uprave
RS. Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne blagajne vložil
zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi
prevzel. Kot pomoč pri izpolnjevanju obrazca vam je na voljo tudi primer
oziroma vzorec izpolnjenega obrazca.

Kaj, če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki?

V tem primeru je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že bilo
dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove
obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega
digitalnega potrdila. To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba
ponovno vlagati novega pooblastila.

Kakšen bo sicer postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila?

 1. Od 15. 11. 2015 dalje bodo lahko zavezanci prek portala eDavki
  vložili Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za
  izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo imenoval
  DPR-PridobitevDP.
 2. Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na
  osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem
  namenskega certifikata.
 3. Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov
  pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega
  digitalnega potrdila na spletni strani MJU (tega portala trenutno še
  ni).
 4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo
  lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel
  namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.
 5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa
  ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali
  v mini blagajno.

Dodatne informacije: Za tehnično pomoč lahko
zavezanci pokličejo na telefonsko številko: (05) 2976 800, vsak dan od
ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto
na naslov: sd.fu@gov.si.

Vir: FURS

Več o davčnih blagajnah najdete tukaj.