Brezplačna e-knjiga – »Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti«

Vir in informacije: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, www.fm-kp.si

V okviru projekta Interreg – Shartec (www.shartec.eu/sl/) je nastala e-knjiga z naslovom: »Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti«, ki je dosegljiva brezplačno.

Knjiga je namenjena vsem, ki jih inoviranje zanima z akademskega
vidika, pa tudi praktikom, ki bi želeli vključiti v svoje delovanje
elemente inoviranja ali bi želeli že obstoječe procese inoviranja
strukturirati in izboljšati.

Knjiga je usmerjena zlasti v obvladovanje predinvencijske faze ali t. i. fuzzy front end of innovation,
to je v identifikacijo problemov in inovacijskih priložnosti. Besedilo
združuje bolj in manj poznane metode, nekaj tehnik in na spletu
temelječih metod je tudi izvirnih.

Predinvencijska faza je ne le v slovenskem prostoru, ampak tudi v
širši mednarodni znanstveni skupnosti nekoliko zapostavljena. Ta knjiga
naj bo pri tem originalno pomagalo tako za študij kot za praktično delo,
v vseh procesih pa naj vas vodijo radovednost, ustvarjalni duh in želja
po uspehu.

E-knjiga je v slovenskem jeziku dosegljiva tukaj. Na voljo pa je tudi angleška in italijanska verzija knjige.