CMEPIUS: Bogat nabor Erasmus+ kontaktnih seminarjev

Del razpoložljivih sredstev vsakoletnega razpisa Erasmus+
nacionalne agencije namenijo sofinanciranju udeležbe ali organizacije
tematskih oz. kontaktnih seminarjev. V okviru teh dogodkov poteka
poglobljena diskusija na izbrano temo, namen pa je predvsem mreženje,
izmenjava izkušenj in razvoj projektnih idej.

Nacionalna agencija navadno rezervira določeno število mest za
slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem
nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

V jesenskem času je na voljo več seminarjev za različna področja
izobraževanja (poklicno izobraževanje, izobraževanje odraslih itd.). Več
informacij najdete na slovenski spletni strani Erasmus+ pod razdelkom Razpisi Erasmus +.
Potencialne prijavitelje prosijo, da si natančno preberejo
razpoložljive informacije (tematika seminarja, ciljne skupine
udeležencev).

Vir: CMEPIUS, 8. 9. 2015