Evropska komisija vzpostavila Evropski pakt za mlade

Evropska komisija je danes na vrhu Enterprise 2020 v sodelovanju z evropsko mrežo za družbeno odgovornost gospodarskih družb CSR Europe vzpostavila Evropski pakt za mlade. Gre za vzajemni dogovor med podjetji in Evropsko unijo za izboljšanje priložnosti za mlade pri iskanju zaposlitve. Pakt poziva podjetja, socialne partnerje, nosilce izobraževanj in usposabljanj ter druge deležnike, da razvijejo ali
utrdijo partnerstva za povečanje zaposljivosti in vključevanja mladih. Podpiral bo oblikovanje 10.000 kakovostnih poslovno-izobraževalnih partnerstev s ciljem, da se ustvari vsaj 100.000 novih kakovostnih vajeništev, pripravništev ali začetnih zaposlitev. Pobuda temelji na uspešni evropski koaliciji za vajeništva.

Celotno sporočilo tukaj.

Dodatne informacije tukaj