Evropska strategija usposabljanj na področju mladine

Evropska strategija usposabljanj na področju
mladine ali na kratko ETS (European Training Strategy) je bila prvič
uvedena v okviru programa MLADINA (2000-2006), nato spremenjena v okviru
Mladi v akciji (2007-2013), zdaj pa je bila posodobljena tudi v okviru
programa Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020). Cilj strategije je
ohraniti kakovostno mladinsko delo s krepitvijo zmogljivosti,
spodbujanjem ključnih akterjev na področju mladine k sodelovanju na
širši ravni kot tudi preko meja. Sicer pa je njen namen vzpostaviti
proces vzajemnega učenja, v katerem lahko sodelujejo zainteresirane
strani tako na nacionalni in evropski ravni ter med seboj izmenjujejo
svoje koncepte in dobre prakse. Več informacij o strategiji >>

http://www.movit.si/e-novice/newslettri/elektronske-iskrice-movit-20072016/#c1873