Gradiva na temo varno delo v gozdu

8/4

Zavod za gozdove
Slovenije je v okviru ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja
izvedlo usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu.
Ukrep se izvaja na podlagi PRP 2014-2020.

Objavljena gradiva v okviru izvedenih usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu najdete na tej povezavi.