ILO: Pregled programov za samozaposlovanje mladih

Namen tega poročila je ponuditi celostno analizo ključnih tem, ki
zadevajo samozaposlovanje mladih. Poročilo še posebej raziskuje ukrepe
za samozaposlovanje in podjetništvo mladih, sprejetih v različnih
državah (od držav nizkimi do držav z visokimi dohodki), namenjenih
omogočiti mladim integracijo na trg dela in spodbujati vključujoči
razvoj.