Izšel je priročnik o izvajanju nacionalnih razpisov za nevladne organizacije

Priročnik

Pri CNVOS je izšel nov priročnik Javni razpisi za nevladne organizacije. Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov.

Priročnik je zamišljen kot orodje za
pomoč pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih
razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.
Poudarek je na tem, kako vsakega izmed korakov javnega razpisa izvesti,
na kaj moramo paziti in kaj upoštevati, vse z namenom olajšati,
poenostaviti in dvigniti kakovost postopkov javnih razpisov na naših
ministrstvih in v drugih državnih organih. Končni cilj je, da bodo
kakovostnejše financirane aktivnosti nevladnih organizacij, javna
sredstva pa razdeljena in porabljena učinkovito, odgovorno in pregledno.

Vir: CNVOS