Kakšen je položaj mladih v Evropi? – Izšlo je poročilo o mladih 2015

Evropska komisija je objavila Poročilo o mladih 2015, ki daje celotno
sliko o situaciji mladih v Evropi, in kako so to situacijo naslavljali
odločevalci v obdobju 2013-2015.
 


Mladi so najbolj izobražena generacija 
Glede na poročilo, se v EU število osipnikov zmanjšuje. Še vedno je
potrebnega veliko dela: 8,7 milijonov mladih, starih od 15 do 29 let je
brezposelnih, 13,7 milijonov jih ni zaposlenih ali vključenih v sisteme
izobraževanja in usposabljanje (skupina NEET9, skoraj 27 milijonov pa
jih ogrža revščina in izključenost. 

Mladi so zelo aktivni 
Poročilo tudi odkriva, da mladi veliko sodelujejo – ne le na spletu in
v socialnih medijih, temveč tudi pri njihovi vključenosti v družbo:
okoli polovica jih je aktivnh članov organizacij in eden od štirih je
bil prostovoljec. 

Čas je za sporočilo: potrebno je sodelovanje 

Podpora mladim, še posebej pri iskanju zaposlitve, je bilo eno izmed
prednostnih področij EU in držav članic od leta 2013. Še vedno situacija
mladih kliče po prepoznavanja pomena integracije, ki bi vsem mladim
omogočila, da postanejo aktivni člani družbe. Še posebej obstaja potreba
po vzpostavljanju povezav med športom in izobraževanjem, z namenom
povečanja socialne vključenosti, kompetenc in zaposljivosti mladih. To
zahteva sodelovanje med politikami in akterji s celostnim pristopom.
Zato je
pomembno mladim dati močan političen glas. 

Več informacij in vsi dokumenti so na voljo tukaj.