Leta 2016 2,2 milijarde evrov za program Erasmus+

Program Erasmus+ bo po napovedi Evropske komisije samo leta 2016
namenil 2,2 milijarde evrov za podporo skoraj 600.000 mladim za študij,
usposabljanje, prostovoljno delo ali sodelovanje v izmenjavah ali
projektih v tujini. Prav tako bo 200.000 učiteljem, izobraževalcem in
predstavnikom mladinskih organizacij še naprej omogočal poklicni razvoj.
Financiranje iz programa Erasmus+ bo leta 2016 osredotočeno na podporo
projektom,
namenjenim povečanju vključenosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja,odpravljanju čedalje večjih razlik med razredi po
Evropi ter obravnavi tveganja radikalizacije mladih. Komisija je danes
objavila tudi splošni poziv za zbiranje predlogov 2016 in vodnik za
prijavitelje. Ustanove in posamezniki bodo tako ob začetku tretjega leta
izvajanja programa Erasmus+ lahko začeli pripravljati predloge za
projekte, ki bodo izbrani po konkurenčnih izbirnih postopkih.

Spodbujanje socialne vključenosti je tudi ena od tem, o kateri
razpravljajo udeleženci letnega Foruma o izobraževanju, usposabljanju in
mladih 19. in 20. oktobra v Bruslju. Srečanje je tudi priložnost za
izmenjavo izkušenj pri izvajanju politik ter najboljših praks med
predstavniki EU in držav članic.

Celotno sporočilo tukaj.