Nov pravilnik o obratovalnem času gostiln v občini Ajdovščina

Nov pravilnik o obratovalnem času gostiln

datum: 11.12.2015
kategorija: Obvestila

Gostince,
ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju občine Ajdovščina
obveščamo, da je z mesecem decembrom 2015 stopil v veljavo nov Pravilnik
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, ki uvaja nekaj novosti.

Gostincem nalaga, da si morajo sami pridobiti mnenje krajevne skupnosti
o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z obrazložitvijo. V
skladu z 12. členom pravilnika opozarjamo tudi, da morajo poleg mnenja
krajevne skupnosti priložiti tudi najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika objekta,
v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni
lastnik gostinskega obrata ali ima le tega v najemu. V primeru, da je
gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem
objektu, je potrebno priložiti soglasje upravljavca večnamenskega
objekta.

Nov pravilnik uvaja sistem možnosti enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa
v primerih, ko se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa
(poroke, obletnice, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve
širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno).

Novosti je tudi diferenciacija obratovalnega časa v času turistične sezone, ki traja od 20. aprila do vključno 30. septembra ter diferenciacija obratovalnega časa za gostinske obrate, ki se nahajajo v območju stanovanj ali izven le tega.

Nov pravilnik določa tudi mehanizem odvzema oziroma preklica soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času v primeru neizpolnjevanja pogojev oziroma kršitev.

Nespremenjeno
ostaja določilo, ki nalaga gostincem, da morajo zaprositi za pisno
soglasje k podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred začetkom novega
koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.

Gostinskim obratom, ki obratujejo v rednem obratovalnem času, ni potrebno oddajati vloge za potrditev obratovalnega časa.

Nov
pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij je bil objavljen v Uradnem listu št. 93 (7.
decembra 2015).

Občina Ajdovščina 

– See more at: http://www.ajdovscina.si/novice/2015121114275267/#sthash.fqm68nzw.dpuf

Gostince, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju občine Ajdovščina
obveščamo, da je z mesecem decembrom 2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, ki uvaja nekaj novosti.

Gostincem nalaga, da si morajo sami pridobiti mnenje krajevne
skupnosti
o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z obrazložitvijo. V
skladu z 12. členom pravilnika opozarjamo tudi, da morajo poleg mnenja krajevne
skupnosti priložiti tudi najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika objekta,
v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik
gostinskega obrata ali ima le tega v najemu. V primeru, da je gostinski obrat v
poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu, je potrebno
priložiti soglasje upravljavca večnamenskega objekta.

Nov pravilnik uvaja sistem možnosti enkratnega soglasja za
podaljšanje obratovalnega časa
v primerih, ko se v gostinskem obratu
odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, obletnice, proslave, srečanja in
podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in
podobno).

Novosti je tudi diferenciacija obratovalnega časa v času turistične
sezone
, ki traja od 20. aprila do vključno 30. septembra ter diferenciacija
obratovalnega časa za gostinske obrate, ki se nahajajo v območju stanovanj
ali izven le tega
.

Nov pravilnik določa tudi mehanizem odvzema oziroma preklica soglasja
k podaljšanemu obratovalnemu času v primeru neizpolnjevanja pogojev oziroma
kršitev.

Nespremenjeno ostaja določilo, ki nalaga gostincem, da morajo zaprositi
za pisno soglasje k podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred začetkom novega
koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.

Gostinskim obratom, ki obratujejo v rednem obratovalnem času, ni
potrebno oddajati vloge za potrditev obratovalnega časa.

Nov pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij je bil objavljen v Uradnem listu št. 93 (7.
decembra 2015).

Občina Ajdovščina