Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2018/2019

Sklad je danes, 29. 6. 2018, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2018/2019 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2018/2019.

Objavljena sta:

1. Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2018/2019, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. 


Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.


2. Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za leto 2018/2019, ki je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej najkasneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. 


Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.


Rok za oddajo vlog za dijake je do 5. 9. 2018, za študente pa do 5. 10. 2018.


Nadaljnje prejemanje štipendije po Zštip-1

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 je dostopna na spletni strani sklada.


Dodatne informacije
 so na voljo: 

  • na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije,
  • na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
  • v poslovnem času po telefonu 01 43 45 897,
  • v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada.