Odpravljanje brezposelnosti mladih

Pobuda za zaposlovanje mladih (EN) podpira mlade, ki se neizobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, v regijah,kjer stopnja brezposelnosti mladih presega 25%. Pobuda dopolnjuje druge projekte, ki se izvajajo na nacionalni ravni, vključno s projekti v okviru Evropskega socialnega sklada.
Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Mladi do 25. leta starosti, ne glede na to, ali so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali ne, v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali začetkubrezposelnosti prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo zadelo.
EU bo prek Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih namenila dodatna nacionalna sredstva za izvajanje teh shem.