Odprtje s. p. do tri mesece pred začetkom poslovanja

Vir in informacije: Data d. o. o., 22. 10. 2015, http://data.si/, Avtor: Manca Borko Grimšič

Ob približevanju h koncu leta bodoči podjetniki velikokrat
razmišljajo o tem, ali se jim splača registrirati dejavnost še v tem ali
naj raje počakajo na novo leto.

V vsakem primeru morajo razmisliti o razlogih, zaradi katerih se odločajo za odprtje s. p. ali d. o. o.

Če bi radi izkoristili tržno najbolj zanimiv del leta v decembru, se
bodočim podjetnikom zagotovo ne splača čakati na novo leto. Prednosti
registracije s. p. ali d. o. o. so tudi v tem, da lahko delo opravljate
legalno, brez strahu pred inšpektorji. Hkrati boste z vstopom na trg
decembra dobili več pozornosti potrošnikov kot januarja, saj vsi iščejo
dobre ponudbe in so bolj pripravljeni zapravljati.

Vendar pa morajo podjetniki, če bodo podjetje odprli tik pred koncem
leta, tudi za tekoče leto oddati računovodsko bilanco podjetja oziroma
dejavnosti.

Lahko pa se bodoči samostojni podjetnik odloči, da pride na VEM točko
status samostojnega podjetnika registrirati v tem letu, vendar pa ga bo
uradno odprl šele v prihodnjem letu, recimo 1. 1. 2016. Status
samostojnega podjetnika se lahko namreč registrira za tri mesece
vnaprej. Pri odprtju družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) to ni
mogoče in je podjetje v vsakem primeru odprto v enem tednu.

Če se podjetnik odloči, da bo status samostojnega podjetnika
registriral vnaprej, se mora zavedati, da lahko odpre poslovni račun, se
kot samostojni podjetnik zavaruje oziroma vstopi v socialna
zavarovanja, izdaja račune ali uveljavlja stroške šele od datuma odprtja
statusa naprej.