Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Od 1. julija
2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati
delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. S tem dnem dalje je tako prvi vstop v podjetništvo za mlade
podjetnike nekoliko lažji.

Delna oprostitev plačila prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register je
bila uvedena z novim zakonom ZPIZ-2. Namen delne oprostitve je zmanjšati
obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter
spodbujanje podjetništva.

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlenci, so:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v
    poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila
    prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka – minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 228,88 EUR* mesečno;
  • v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka – minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 269,39 EUR* mesečno.

*Upoštevano je povišanje prispevkov, ki
stopi v veljavo s 1.2.2013, podlaga za izračun prispevkov je zavarovalna
osnova za mesec januar 2015.

Preberite več o minimalnih prispevkih za s.p. v 2014.

Razliko do polnega zneska prispevkov bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala Republika Slovenija. Delna
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
bo veljala zgolj ob prvem vpisu v poslovni register,
torej oseba, ki je že imela odprt s.p. in ga je kasneje zaprla, ob ponovnem odprtju ne bo mogla uveljavljati oprostitve.

Delno oprostitev je mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje. V
kolikor je bilo podjetje v poslovni register vpisano pred 1. julijem
2013, delne oprostitve ne morete uveljavljati.

Od 1. julija dalje tudi delno povračilo prispevkov za prvo
zaposlitev oseb, mlajših od 26 let in mater, ki skrbijo za otroka do
treh let starosti

Delodajalci lahko od 1. julija 2013 dalje za osebe, ki niso dopolnile
26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta
starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem
delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavili
vračilo prispevkov delodajalca (za prispevke delavca delno vračilo ne
velja):

  • za prvo leto zaposlenosti v višini 50 odstotkov prispevkov delodajalca;
  • drugo leto pa v višini 30 odstotkov prispevkov delodajalca.

Preberite tudi: pavšalna obdavčitev.

Vračilo prispevkov delodajalcu se lahko uveljavlja le v
primeru, če za te zavarovance ta ni uveljavil vračila prispevkov oziroma
enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (npr. davčne olajšave
za zaposlovanje itd.). Delno povračilo bo
možno zgolj za zaposlitve, sklenjene od 1. julija 2013 dalje.

Več: Delna oprostitev prispevkov

Odgovori na pogosta vprašanja:

Odprl bi študentski / popoldanski s.p. Ali delna oprostitev prispevkov velja tudi zame?

Delna oprostitev prispevkov velja samo za samozaposlitev, kar pomeni, da ne velja za popoldanski ali študentski s.p..

Se lahko pavšalna obdavčitev kombinira s subvencijo za samozaposlitev?

Na Zavodu za zaposlovanje so nam pojasnili, da se subvencije za
samozaposlitev ne izključujejo z oprostitvijo plačila prispevkov za
samozaposlene po novem pokojninskem zakonu ZPIZ-2. Mogoče je torej
uveljavljati obe ugodnosti, kar pomeni izredno nizke prispevke za start
vašega podjetja!

Po 1.7.2013 sem odprl popoldanski s.p. Sedaj bi ga preoblikoval v polni s.p. Sem upravičen do delne oprostitve prispevkov?

Koriščenje te vrste olajšave je mogoča, vendar le dokler od
ustanovitve podjetja ne pretečeta dve leti. Primer: S 1.7.2013 ste
odprli popoldanski s.p. S 1.8.2013 ste ga preoblikovali v polni s.p..
Delna oprostitev prispevkov za vas velja še 23 mesecev.