Oprostitev plačila prispevkov za s. p. izključno ob prvem vpisu v poslovni register

Objavljeno: Data d.o.o., 12. 2. 2016, http://data.si/, Avtor: Nina Petrič

V primeru, da je zavezanec najprej odprl, zaprl in nato ponovno odprl s. p.,
ne glede na to, da od prvega vpisa še nista pretekli dve leti, ob
drugem vpisu zanj delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. zanj ni
več mogoča.

Delna oprostitev plačila prispevkov do dve leti po prvem vpisu

Do oprostitve plačila prispevkov za s. p. je upravičen zavezanec, ki
prvič odpre s. p. in je na podlagi samozaposlitve vključen v socialna
zavarovanja. Pri tem je do navedene delne oprostitve upravičen dve leti
od prvega vpis.

Oprostitve plačila prispevkov za s. p. so oproščene zgolj tiste
osebe, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na
podlagi opravljanja samostojne dejavnosti, in sicer v prvih dveh letih
poslovanja po prvem vpisu v register. O tem si lahko preberete v
prispevku Kdaj uveljavljanje delne oprostitve plačila prispevkov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
pojasnjujejo, da v primeru, da je oseba iz registra izbrisala in zaprla
dejavnost, potem ob ponovnem odprtju dejavnosti ne gre več za prvi vpis v
register. Kot pojasnjujejo na ministrstvu je taka oseba opravičena do
oprostitve plačila prispevkov za s. p. le za čas, ko je prvič odprla
samostojno dejavnost pa do prvega izbrisa iz registra.

Na Finančni upravi RS se strinjajo in dodajajo: »Ob ponovnem odprtju
s. p. (četudi v obdobju enega ali dveh let) mu ta oprostitev plačila
prispevkov za s. p. ne pripada več, saj ne gre ve za prvi ampak drugi
vpis s. p.«

Delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. v primeru spremembe popoldanskega v polni s. p.

V primeru, da ima oseba odprt t. i. popoldanski s. p.
in je vključena v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi
pri drugem delodajalcu, ni upravičena do uveljavljanja oprostitve
plačila prispevkov za s. p.

Kot pravijo na ministrstvu, pa se mora taka oseba v primeru
prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi samozaposlitve vključiti v
obvezno zavarovanje in plačevati polne prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. S. p. lahko seveda tudi zapre.

Na ministrstvu pa opozarjajo tudi, da lahko ta oseba uveljavlja
olajšavo plačila prispevkov za preostali čas, če od prvega vpisa v
register samostojnih podjetnikov še ni poteklo dve leti. To pomeni, da
lahko ta oseba uveljavlja olajšavo le za čas, ki ji je ostal od
prenehanja pogodbe o zaposlitvi in vključitve v obvezno zavarovanje na
podlagi 15. člena zakona do poteka dveh let od prvega vpisa samostojne
dejavnosti.

Več o tem si lahko preberete tukaj.