Peticija: Za vsestranski razvoj slovenskega jezika

Izjava Slavističnega društva Slovenije

Vsi, ki nam je mar za boljši in hitrejši
razvoj slovenščine na vseh področjih, protestiramo proti očitnemu
zapostavljanju lastnega jezika v visokem šolstvu. Ugotavljamo, da v smer
slabšanja položaja slovenščine kot učnega jezika vodijo tudi predlogi
noveliranja zakona o visokem šolstvu. Dvoumnosti glede opredelitve
jezikovnega izvajanja nekaterih študijskih programov in predlagane
razširjene možnosti za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
brez natančnih pogojev in zagotovil za izvajanje vsebinsko in formalno
primerljivih študijskih programov v slovenščini pomenijo krnjenje
strokovnih vsebin v slovenščini in s tem onemogočanje njihove
dostopnosti v slovenščini sploh.

Ob sprejemanju Predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
opozarjamo, da členi, ki obravnavajo učni jezik, zanemarjajo nujnost
kontinuiranega razvijanja večfunkcijskosti slovenščine, ki pa je osnovni
pogoj za njen nemoten celovit nadaljnji razvoj.

Red. prof. dr. Andreja Žele,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije