Po novem 5 dni več očetovskega dopusta

Novo leto je
prineslo nekaj sprememb tudi na področje očetovskega dopusta: število
dni plačanega očetovskega dopusta se je namreč povečalo za 5 dni in
sedaj skupno znaša 20 dni. V tem času država zagotavlja očetovsko
nadomestilo.

Po novem 5 dni več očetovskega dopusta

Po novem 5 dni več očetovskega dopusta

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti je na svojih spletnih straneh
predstavilo letošnjo novost na področju očetovskega dopusta. Po novem
očetom pripada 20 dni plačanega očetovskega dopusta (pri čemer država
zagotavlja očetovsko nadomestilo), kar je 5 dni več kot v preteklosti.

Za ostalih 50 dni, ki predstavljajo neplačan očetovski dopust,
država zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne
plače. 
Skupno ima torej oče pravico do koriščenja 70 koledarskih dni očetovskega dopusta. 

Kakšni so pogoji za koriščenje očetovskega dopusta?

Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti.

Od 1. januarja 2016 dalje pa ima oče pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabi po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

Ostalih 50 dni, za katere so plačani prispevki za socialno varnost, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so torej upravičeni
očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole in še
niso uveljavljali neplačanega očetovskega dopusta (o neplačanem
očetovskem dopustu jim še ni bilo odločeno z odločbo).

Očetovski dopust uveljavljate z vlogo na Centru za socialno delo

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo.

V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih 5 dni očetovskega dopusta. 

Po izrabi dopusta oče sporoči datume izrabe na Center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

In še nekaj primerov uvedbe sprememb…

Primer 1: otrok je rojen leta 2013, oče je v
letu 2013 uveljavljal zgolj 15 dni plačanega očetovskega dopusta in mu
je bilo odločeno v odločbi samo o plačanih 15 dneh očetovskega dopusta.
Po 1. 1. 2016 lahko oče uveljavlja dodatnih 5 dni plačanega očetovskega
dopusta.

Primer 2: otrok je rojen leta
2013, oče je v letu 2013 uveljavljal 15 dni plačanega očetovskega
dopusta in 75 dni neplačanega očetovskega dopusta in mu je bilo o obojem
odločeno v odločbi. Ta oče ne more uveljaviti dodatnih 5 dni plačanega
očetovskega dopusta po 1. 1. 2016.

Vir: mddsz.gov.si