Poročanje o štipendijah za študijsko leto 2014/15

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o podeljenih štipendijah. 

 

V letu 2015
bodo štipenditorji poročali dvakrat – do 20. novembra 2015 bodo morali
oddati podatke za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015, do 31. 12.
2015 pa za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.


Kdo mora poročati?

 

Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:

 • delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
 • samostojni podjetniki,
 • javni in zasebni zavodi in fundacije
 • občine,
 • organi državne uprave,
 • in drugi.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja in sicer se z globo:

 • od
  300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni
  podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
  in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov, 
 • od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.


Kako poročati?

 

Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne
aplikacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustrezen
certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od
pristojnih organov.

Preko
aplikacije je nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za
oddajo podatkov (npr. kadrovski servis, računovodsko podjetje ali
podobno).Kaj poročati?

 

Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega štipendista:

 • o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča)
 • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status)
 • o štipendiji.


Kakšen je postopek poročanja?

 

Po prijavi poročevalec klikne na “Poročanje” in
izbere “Štipendisti”. Na prikazanem obrazcu izbere šolsko (oz.
študijsko) leto ter nato možnost “Vnesi novega štipendista”. V obrazec
nato vnese vse zahtevane podatke o štipendistu, njegovem izobraževanju
in štipendiji. 

 

Nato s klikom na gumb “Oddaj” odda podatke.

 

Če so podatki pravilni, aplikacija potrdi oddajo s statusom “Oddan”. 

 

V nasprotnem javi, da je “Napaka pri oddaji”. S
klikom na ta napis pri posameznem štipendistu aplikacija javi, za kakšno
napako gre. Poročevalec nato izbere vnos, ki ga želi popraviti, in
klikne na “Uredi”, s čimer se vnos omogoči za urejanje in popravke,
nakar ga ponovno odda.

 

Podrobnejša navodila so na voljo v Priročniku.