Portal mlad.si

Urad RS za mladino je kot lastnik portala
mlad.si razvil in oblikoval osrednje mladinsko komunikacijsko informacijsko
središče z namenom vzpostavitve celovitega in trajnostnega sistema za
informiranje javnosti v mladinskem sektorju in izven. Portal je namenjen
vsem mladinskim organizacijam, mladim, posameznikom, ki delajo z mladimi,
predstavnikom države in lokalnih skupnosti, medijem in širši javnosti,
prenosu informacij znotraj sektorja in predstavljanju dobrih praks med
organizacijami. Z namenom doseganja omenjenega cilja je Urad za mladino
tudi v letošnjem letu sklenil pogodbo z Mrežo MaMa, ki ji je zaupal izvedbo
uredniške in novinarske podpore za omenjeni portal. Uredniški odbor oblikuje
in objavlja vsebine na portalu.

Na uradu RS za mladino smo v zadnjem
času prejeli nekaj dopisov, v katerih nas seznanjate z neusklajenim delovanjem
z uredništvom. V zvezi s tem bi želeli pojasniti, da je uredništvo portala
januarja 2016 prenovilo uredniške smernice, ki predstavljajo podlago za
objavljanje prispevkov na portalu, in so usklajene tudi z URSM. Smernice
odražajo razvojno vizijo portala, kakor jo je zastavil lastnik portala,
hkrati pa smo upoštevali tudi številne težave in pripombe, ki ste nam
jih posredovali v zadnjem letu po tehnični prenovi portala. Smernicam
so dodani tudi osnovni standardi, na katere je potrebno biti pozoren pri
pripravi prispevkov za objavo na portalu, hkrati pa so dodane tudi oporne
točke kot nasveti, kako razvrstiti vaše prispevke glede na različne
vsebine po rubrikah. Vse dopisnice lahko še vedno vsebine v portal vnašajo
same, uredništvo pa poskrbi, da je objava ustrezna in skladna s smernicami,
ki jih je oblikovalo. Hkrat vas želimo obvestiti, da se za karšnekoli
težave pri objavah obračate na
uredništvo
portala
mlad.si.

Poleg tega pa nad delovanjem in razvojem
portala bdi tudi programski odbor, v katerem poleg predstavnika URSM in
uredništva mlad.si sodelujejo tudi predstavniki organizacij z izrazitim
informacijskim značajem

znotraj mladinskega sektorja kot
so “movitov” EURODESK, MISSS, Mladinski svet Slovenije, Mreža
mladinskih centrov MaMa, severovzhodna pekarniška INFOPEKA, ljubljanska
regijska mreža L’mit in “alternativna” UPB. Programski odbor
se sestaja najmanj dva krat letno z namenom spremljanja uredniških smernic
in izvajanje uredniške politike ter razvoju portala na sploh. Programski
odbor kot posvetovalni organ uredništva centralnega komunikacijsko informacijskega
sistema tako na način spremljanja, posvetovanja, skrbništva in usmerjanja
skrbi za ustreznost tehnične, vizualne in programske usmeritve portala

s ciljem okrepitve podpornega okolja
dejavnosti informiranja.

Ob tej priložnosti naj vam prenesemo
še dobro novico, da smo skupaj z vašo pomočjo v času po prenovi portala
mlad.si za deset krat povečali število ogledov strani (v januarju 2015
2574 ogledov strani, 621 aktivnih uporabnikov in pa 932 ustvarjenih sej,
v januarju 2016 pa: 16560 ogledov strani, 2282 aktivnih uporabnikov in
pa 3148 ustvarjenih sej, vir: google analitics), s čemer smo presegli
vsa pričakovanja. V letošnjem letu bomo skupaj z vami nadaljevali z vsebinsko
prenovo, tako da je cilj nadaljevanje rasti in predvsem povečanje števila
uporabnikov.

Vabimo vas, da se nam na tej poti rasti pridružite, tako da bomo vsi skupaj
še glasnejši, prodornejši in močnejši. Vse vaše ideje in zgodbe lahko
pripomorejo k hitrejšemu razvoju v mladinskem sektorju, hkrati pa so tudi
neke vrste opozorilo vsem odločevalcem v državi, da mislimo resno in
pričakujemo več.

Lep pozdrav,

Glavna pisarna
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND SPORT


URAD RS ZA MLADINO
OFFICE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR YOUTH

Masarykova 16, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 400 57 62
E:
gp-ursm.mizs@gov.si

http://www.ursm.gov.si
http://www.mizs.gov.si
http://www.mlad.si
http://www.facebook.com/fbURSM