Posojanje delovne sile

Med družbama s slovensko ID-številko za DDV je bila sklenjena pogodba,
na podlagi katere prva družba drugi posodi delavce. Ti bodo po navodilih
in pod nadzorom druge družbe delali na gradbišču v tujini. Prva družba
sprašuje, kako to storitev obdavčiti z DDV.
Odgovor:
 Kraj storitve posojanja
delovne sile, ki je opravljena med dvema davčnima zavezancema, je v
državi, kjer ima sedež oziroma stalno poslovno enoto (SPE) prejemnik
storitve (25/1 ZDDV-1). Družba, ki zaračunava to storitev, mora vedeti,
ali je storitev opravljena sedežu naročnikove družbe ali njeni SPE v
tujini, če jo sploh ima. V prvem primeru je kraj obdavčitve Slovenija,
ker je tu sedež prejemnika storitve, hkrati pa velja še obrnjena davčna
obveznost po 76.a členu ZDDV-1. Na podlagi tega mora DDV od posojanja
delovne sile v gradbeništvu obračunati prejemnik storitve. V drugem
primeru je kraj obdavčitve v državi SPE prejemnika storitve in glede
obdavčitve z DDV veljajo pravila te države.