Priročnik o izvajanju občinskih razpisov

Priročnik o izvajanju občinskih razpisov e-verzija-1

CNVOS je v sodelovanju z
regionalnimi stičišči pripravil priročnik Financiranje nevladnih
organizacij na lokalni ravni: Priročnik o izvajanju občinskih razpisov.

Priročnik je zamišljen kot orodje za
pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje
projektov in programov NVO. Dosedanja praksa je pokazala, da je
področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnostih v veliki večini
primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno. Zato želijo s
Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa
tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo
lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov.

Priročnik temelji na analizi 386
občinskih razpisov v 55 občinah in vsebuje nasvete in korake za izvedbo
javnega razpisa, primere dobre prakse in vzorce, ki bodo lahko v pomoč
slovenskim občinam. Priročnik pa je namenjen tudi vsem NVO, ki se že
oziroma se bodo v prihodnje sofinancirale preko občinskih razpisov in se
želijo še bolj podrobno seznaniti s postopkom javnega razpisa.

Do e-verzije Priročnika lahko dostopate tukaj.

Vir: CNVOS