PRIROČNIK ZVEZE RFR: Slovenski računovodski standardi (2016) v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

Spoštovani

Zveza RFR je na podlagi novih slovenskih računovodskih standardov, ki
spreminjajo način računovodenja, pripravila priročnik. Sestavljen je iz
treh temeljnih poglavij, uvoda v SRS in okvirja SRS, različnih sklopov
gospodarskih kategorij, standardov zunanjega poročanja in standardov
posebnosti, ki se navezujejo na organizacije specifičnih dejavnosti.

Za strokovnjake Zveze RFR je bil pri nastajanju priročnika v ospredju
končni uporabnik, zato je vsebina podana na preprost, pregleden in
prijazen način. Najpomembnejši poslovni dogodki so dodatno obogateni s
številnimi zgledi, komentarji, pojasnili in mnenji Zveze RFR. Začetna in
končna kazala so hiter pripomoček pri iskanju vsebine ter posledično
prave in varne rešitve problema v praksi.

Zagotovite si svoj izvod priročnika in naj bo računovodenje z novimi standardi preprosto.

Več informacij na spletni strani http://www.zvezarfr.si/produkti/izdaje/slovenski-racunovodski-standardi-(2016)-v-praksi-z-dodanimi-pravili-skrbnega-racunovodenja ali brezplačni telefonski številki 080 1957.