Registracija d. o. o. – kako izbrati firmo?

Vir in informacije: Data d. o. o., 11. 11. 2015, http://data.si/, Avtor: Darja Golob Koritnik

Pred novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
ki je dne 8. 8. 2015 prinesla težko pričakovane spremembe pri uporabi
jezika in črk v firmi podjetja, so si bodoči podjetniki, preden jih je
čakala registracija d. o. o.,
pogosto razbijali glave, kako izbrati firmo, ki bo zadostila vsem
zakonskim zahtevam, ne bo preveč podobna firmi že registriranega
podjetja ter bo hkrati privlačna in prepoznavna tudi na tujih trgih.

Prosta uporaba tujega jezika, tujih črk ter domenske končnice »si«

Sedaj lahko firma vsebuje tudi tuje besede in tuje črke, v slovenskem
jeziku pa morata biti le sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in
oznaka družbe. Dodatne sestavine firme lahko tako vsebujejo tudi črke X,
Y, W in Q. Z razširitvijo na uporabo besed v tujih jezikih in uporabo
tujih črk, se je izbor možnih firm precej razširil. Podjetniki sedaj
lahko s svojim podjetjem tudi lažje prodrejo na tuje trge, saj je
njihova firma lahko tudi v jeziku trga, na katerega ciljajo.

Od citirane spremembe ZGD-1 tudi ni več potrebno soglasje Vlade
Republike Slovenije, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko
končnico »si«. Za firmo s končnico .si ne potrebujete več soglasja vlade
RS.

Omejitve pri izbiri firme, ko vas čaka registracija d. o. o.

Bodoči družbeniki ali ustanovitelji pa morajo ob registraciji d. o.
o. pri izbiri firme še vedno paziti na naslednje omejitve v skladu z
določili ZGD-1:

 • firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij,
 • besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb
  Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je dovoljeno vnesti v firmo le z
  dovoljenjem Vlade RS (izjema je zgoraj omenjena domena, ki ima domensko
  končnico »si«),
 • dovoljenje Vlade RS ali pristojnega organa samoupravne lokalne
  skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki
  označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost,
 • ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite
  osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem z dovoljenjem
  njenih svojcev ter ministra za javno upravo, če je oseba že umrla,
 • firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali
  morali, vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po
  predpisih, ki urejajo znamke, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Več informacij v zvezi z vašim bodočim podjetjem, dejavnostjo, izbiri imena podjetja itd. lahko izveste na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.