Sodelujte v raziskavi o delovanju nevladnih organizacij v Sloveniji vpovezavi z zdravjem

Nevladne organizacije (NVO) že vrsto let pomembno prispevajo h
krepitvi zdravja in večji kakovosti življenja prebivalcev Slovenije, a
se pri tem soočajo tudi z mnogimi ovirami. Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ) v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) izvaja
raziskavo o programih in projektih nevladnih organizacij na področju
zdravja.

S pomočjo raziskave želijo bolje spoznati delo NVO na področju
zdravja in prepoznati ovire za njihovo uspešnejše delovanje. Vljudno vas
prosijo za sodelovanje v raziskavi, ki se nanaša na delo in izkušnje
vaše NVO. Na podlagi raziskave bodo oblikovali smernice za krepitev NVO
na področju zdravja in jih posredovali Ministrstvu za zdravje. Povezava
na raziskavo: http://anketa.nijz.si/NVO-zdravje