Spletna publikacija: Social Inclusion of Young People

Eurofound logo

Eurofound je izdal spletno
publikacijo o socialni vključenosti mladih, ki zajema poročilo o
raziskovanju trga dela in družbeno perspektivo za mlade. Vključuje
analize družbenega vključevanja  in participacije v različnih državah
članicah. Prav tako zajema priporočila o tem, kako izboljšati stopnjo
socialne vključenosti mladih v Evropski Uniji.

Publikacija je dostopna tukaj.

Vir: Eurofound