UN Youth Flash – oktober 2015

UN Youth Flash
je mesečnik Organizacije združenih narodov, ki vam prinaša aktualne
novice o dogajanju in delovanju Združenih narodov na področja mladih oz.
temah povezanih z mladimi.