Vipavska dolina bogatejša za nov turistični zemljevid


Konec septembra 2016 je izšel nov turistični zemljevid Vipavske doline.
To je prvi turistični zemljevid, ki zajema Vipavsko dolino kot enotno
turistično destinacijo. Karta v merilu 1 : 50 000 obsega območje od
Razdrtega in Hrušice na vzhodu pa vse do Gorice v Italiji na zahodu,
večji del Krasa in Trnovsko-Banjške planote in tudi delček morja.    

Na zemljevidu je označena nastanitvena, gostinska in muzejska ponudba,
pomembnejše naravne in kulturne znamenitosti, vinorodna območja, info
točke ter ostala turistična infrastruktura. Obiskovalci naše doline se
bodo gotovo razveselili predlaganih pohodnih in kolesarskih poti, na
hrbtni strani zemljevida pa povabilo v drugačno destinacijo z različnimi
namigi za aktivno preživljanje prostega časa čez celo leto.

Zemljevid je natisnjen v slovensko-angleški različici, ki pa ji bo kmalu
sledila še nemško-italijanska. Izšel je v nakladi 10 000 izvodov, v
celoti ga je založila občina Ajdovščina, za obiskovalce pa tudi
turistične ponudnike je brezplačno na voljo v TIC Ajdovščina.