KAŠ Klub Ajdovskih študentov

Klub
ajdovskih študentov in dijakov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska
organizacija, ki zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za
njihovo dobrobit in skrbi
za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega
življenja.