Ministrstvo za Delo Družino in Socialne Zadeve – Otroški dodatek

Otroški
dodatek je dopolnilni prejemek za
preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. 
Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer
večina dejansko prebiva
(če imajo stalno ali začano
prebivališče na različnih naslovih).