Ministrstvo za Delo Družino in Socialne Zadeve – Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno
zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v
Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz
drugega naslova.