Ministrstvo za Delo Družino in Socialne Zadeve – Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Cilj
ukrepa je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj
lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso
že na podlagi
Zakona ozdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti.