Mladinski Center Hiša mladih Ajdovščina

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je na novo ustanovljena organizacijska enota pod okriljem Zavoda za šport Ajdovščina katerega cilj je razširiti svoj spekter dejavnosti,

saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge.