Rdeči Križ Ajdovščina pomoč soljudem

Rdeči križ
Ajdovščina družinam in posameznikom v stiski namenja pomoč v obliki hrane,
oblačil in obutve, pomaga pri nakupu šolskih potrebščin in plačilu najnujnejših
položnic,…