Splošna deklaracija človekovih pravic

Sprejela in razglasila jo je Generalna
skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III).