Turistično Informativni Center Ajdovščina

TIC
posreduje informacije za turiste o Ajdovščini njeni dediščini in vsemi dogodki
ki se odvijajo čez leto v Ajdovsko občini.