Varuh-rs.si – Socialna varnost

V socialno varnost uvrščamo pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialne prejemnke in pomoči,
socialne storitve, institucionalno
varstvo in ostale pobude s področja socialne
varnosti.