Zavod za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina je javni zavod, ki ga je ustanovila
Občina Ajdovščina z namenom, da skrbi za razvoj športa v Občini Ajdovščina in
njeni okolici, upravljanje z občinskimi športnimi
in mladinskimi objekti ter
organiziranje in izvajanje mladinske dejavnosti.