Definicija mlade družine

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od
staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let
in še
noben otrok ni šoloobvezen.

Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki
dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek.

 Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in
otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.