LEK slovenski medicinski E-slovar

Slovar na spletu obsega razlago več kot 67.000 gesel in geselskih zvez s
področja medicine in sorodnih ved, kot so farmacija, veterina in biologija.
Pripravljalo
ga je več kot 100 avtorjev, najuglednejših slovenskih strokovnjakov in
učiteljev na Medicinski fakulteti v Ljubljani.