Ministrstvo za družino in delo in socialne zadeve

Zakoni in predpisi iz delovnih
razmerij in pravic iz dela.   Ministrtsvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti.