Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport – dokumentacija v SŠ-Vpis, izpis, izpiti, matura, itd…

Šolska
dokumentacija za srednje šole predstavlja obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi
za vpis in ob vpisu v srednje šole, za izpite v srednji šoli
(popravne, predmetne,
dopolnilne,
diferencialne, delne) ter ob zaključku izobraževanja.