OTROŠKI DODATEK (zakonodaja)

Otroški dodatek je dopolnilni
prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. 

 

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer
imate stalno prebivališče oziroma kjer
večina dejansko prebiva
(če imajo stalno ali začano
prebivališče na različnih naslovih).