PRAVILNIK o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

Ta pravilnik ureja pravila in postopke, način obveščanja ter organe
obveščanja za usklajeno delovanje zdravstvenih delavcev pri izvajanju
zdravstvene dejavnosti v zvezi z obravnavo žrtev 
nasilja v družini (v
nadaljnjem besedilu: žrtve nasilja).