Prijava na Zavod za zaposlovanje – kako in kaj?

Niste
zaposleni, pa bi se želeli čim hitreje zaposliti? Prijavite se v evidenco
brezposelnih oseb
pri Zavodu za zaposlovanje in če izpolnjujete zakonske pogoje
uveljavite pravico do denarnega nadomestila.