Primorski pravni center – Pomoč in pravice žrtev

V medčloveških odnosih se pojavlja zapletena
mešanica občutkov, ki jo včasih še sami pri sebi težko razumemo. Toliko bolj so
odnosi zapleteni, ko se v zvezo, ki jo prežemajo močna čustva,   kakor je
ljubezen,  vpletejo elementi nasilja.

V takem primeru  nasilje težje
prepoznamo, saj si, v upanju, da bo izginilo, veliko krat zatiskamo oči.