S K L E P o višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja

Višina subvencije, ki pripada
mladi družini za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo,
rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti, znaša 120 eurov letno na družinskega
člana
.