Varuh dijakovih pravic

Varuh dijakovih pravic je dijakom na
voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim
procesom ali pravicami in težavami v okviru šole.

Kontakt:  
e-pošta: varuh@dijaska.org    mob. tel.: 051 247 777